AKTUALNOŚCI

NASZ PATRON

HISTORIA SZKOŁY

NAUCZYCIELE

PLAN ZAJĘĆ

NASZE SUKCESY

DOKUMENTY SZKOLNE

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE

ORGANIZACJE I KOŁA

STOWARZYSZENIE

RADA RODZICÓW

BIBLIOTEKA

ARCHIWALNA STRONA

BIP ZSN w BORKACH WYRKACH

Podręczniki

1 % Podatku

 

 

Szkoła w Borkach Wyrkach powstała 1 września 1921 roku, przez pierwsze lata swego istnienia nie miała stałej siedziby. Zajęcia odbywały się w prywatnych domach osób mieszkających w Borkach Wyrkach i Chromnej. Dopiero na początku lat trzydziestych XX wieku szkoła otrzymała pierwszy stały budynek, drewniany istniejący do dziś.

Jednak społeczność lokalna cały czas myślała o budowie nowej szkoły. Wspólnymi siłami rozpoczęto budowę nowego budynku. Prace budowlane ruszyły w marcu 1953 roku i trwały siedem i pół miesiąca. Marzenia społeczności lokalnej i Pana Stanisława Świerczka, pierwszego kierownika szkoły zrealizowano 20 listopada 1953 roku.


 

 Pierwszy budynek Szkoły Podstawowej w Borkach Wyrkach.

 

20 listopada 1953 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowego obiektu w Borkach Wyrkach, szkoły na którą z utęsknieniem czekały dzieci. W nowo wybudowanym obiekcie znajdowało się pięć sal lekcyjnych, zajęcia wychowania fizycznego odbywały się na korytarzu szkolnym. W szkole pracowało wtedy 4-6 nauczycieli.

http://www.zbuczyn.pl/dane/galerie/61_2_fgm.jpg

  Budynek szkoły w trakcie prac budowlanych.

 

 

http://www.zbuczyn.pl/dane/galerie/61_6_fgm.jpg

Pierwszy kierownik szkoły pan Stanisław Świerczek i nauczycielki.

W 1973 roku odchodzi na emeryturę pierwszy kierownik szkoły Pan Stanisław Świerczek. Stanowisko dyrektora obejmuje Pan Jerzy Grzyniewski i jest nim do 1981 roku. Kolejnymi dyrektorami szkoły byli:

1.     P. Hipolit Popowski 1920-1924

2.     P. Piotr Świerczek 1924- 1925

3.     P. Adam Adamczyk 1925-1930

4.     P. Hipolit Popowski 1930-1936

5.     P. Klaudiusz Gładkowski 1936-1949

6.     P. Piotr Świerczek 1949-1950

7.     P. Feliks Gerlib 1950-1951

8.     P. Stanisław Świerczek 1951-1973

9.     P. Jerzy Grzeniewski 1973-1982

10.   P. Anastazja Bogaj 1982-1983

11.   P. Ryszard Kosieradzki 1983-1984

12.   P. Władysław Kubik 1984-1985

13.   P. Hipolit Bąk 1985-1987

14.   P. Teresa Borkowska 1987-1989

15.   P. Tadeusz Marchel 1989-

16.

 

W latach 190-1994 szkoła przeszła rozbudowę i modernizację. We wrześniu 1993 roku rozpoczęto budowę sali gimnastycznej, którą oddano do użytku 1 czerwca 1994 roku. Uroczystego otwarcia dokonali: wojewoda siedlecki Pan Włodzimierz Pawluk i kurator oświaty Pan Wojciech Czepczyński. Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali: wójt gminy Zbuczyn Pan Kazimierz Pruchenka i przewodniczący Społ-kom. Rozbudowy  Szkoły Pani Barbara Orzyłowska

 

16 października 1995 roku odbyła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Borkach Wyrkach imienia Kornela Makuszyńskiego. Na uroczystość przybyło wielu gości: przedstawiciele kuratorium oświaty, władze gminno-samorządowe, rodzice i uczniowie. Po odczytaniu aktu nadania imienia szkoły odsłonięto popiersie patrona Kornela Makuszyńskiego.