SmodCMS

.

           

I miejsce w konkursie „Szkoła z Tradycją” to zwieńczenie pracy wielu ludzi: nauczycieli, rodziców i przede wszystkim naszych dzieci.

09.10.2008 roku dyrektor ZSN w Borkach Wyrkach Tadeusz Marchel,
pani Grażyna Borkowska, pani Marzena Ługowska
i delegacja uczniów w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej
w Warszawie
odebrali prestiżowy certyfikat „Szkoły z Tradycją”.

Konkurs „Szkoła z Tradycją” to próba przywrócenia tradycyjnej roli szkoły jako miejsca,
wokół którego może ogniskować życie małych wspólnot.
Organizatorowi fundacji „Szansa” przyświecała idea przywrócenia szkole roli ośrodka kulturotwórczego. 
Inicjatywą, którą pielęgnujemy w naszej szkole jest wychowywanie uczniów w duchu tradycji, kultury i obyczajów. Podtrzymujemy w nich te wartości poprzez organizowanie różnych imprez, akcji i uroczystości,
kół zainteresowań, zajęć pozalekcyjnych.
Najbardziej wyraźną formą stał się
Regionalny Przegląd Amatorskich Zespołów Tanecznych,
który integruje tancerzy z całego Mazowsza.

Sprawdź naszą wiarygodność (kliknij tutaj)

 

                                                                                                                                                                                                 LICZNIK ODWIEDZIN